Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • Baner_01
  • Baner_02

Wysoka c.k. [cesarsko – królewska] Rada szkolna krajowa zorganizowała w dniu 25 maja 1875 r. szkołę etatową o jednym nauczycielu, którego dochód roczny ma wynosić 300 złr. Szkoła ta weszła w życie 1 września 1889 r. [na dzień dzisiejszy liczy 120 lat]. Na ten rok szkolny zapisało się na naukę codzienną 102 uczniów, zaś na naukę analfabetów 6. Nauka odbywała się w wynajętym domu – to pierwsze zapisane zdanie w szkolnej kronice. 


16 V 1894 r. rozpoczęto budowę szkoły, do której wprowadzono się 19 XII 1894 r. Szkoła nosiła imię Królowej Jadwigi. W marcu 1896 r. Szkolna Rada miejscowa w Cichem została rozwiązana i utworzono szkolną Radę z siedzibą w Czarnym Dunajcu, której przewodniczącym wybrano ks. Leopolda Brosiga, proboszcza z Czarnego Dunajca.

 

            Każdy następny rok szkolny rozpoczynał się i kończył uroczystym nabożeństwem, a rok szkolny 1912/1913 zakończył się wspólną modlitwą w kościółku w Miętustwie (pierwsza wzmianka w kronice).

            1 IV 1914 r. c.k. Rada Szkolna Krajowa zamianowała stałego nauczyciela Juliana Lubelskiego. W okresie od 16 XI 1914 r. do 18 XI 1918 r. obowiązki nauczycielki pełniła p. Maryja Sługocka. P. Juliana Lubelskiego powołano do wojska, walczył w I wojnie światowej.

            Przez kilka kolejnych lat uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego była przesuwana z powodu opóźnionych zbiorów, np. w maju 1924 r. wioskę aż 3 krotnie nawiedziły powodzie.

Kuratoryjny Okręg Krakowski pismem z dn. 12.12.1924 r. przekształcił tutejszą szkołę 1-klasową na 3-klasową mieszaną. Od 1 stycznia 1925 r. do 16 V 1926 r. stanowisko kierownicze obejmuje p. Leopoldyna Janisówna. Zaś w nowym roku szkolnym 1926/1927 rozpoczął pracę p. Piotr Kukułka. Jak podaje kronika, warunki pracy były okropne. Uczy 1 nauczyciel wg planu szkoły 1-klasowej 145 dzieci. Od 1 XII 1930 r. uczy drugi nauczyciel – p. Adela Kłosówka. Szkoła staje się dwuklasową.

Od 1 IX 1933 r. kierownikiem szkoły jest p. Otylia Sołowkówna. Z dniem 1 I 1933 r. za p. Adelę Kłosówkę pracuje p. Stefania Radlówna. Są problemy z przystosowaniem drugiej izby lekcyjnej do wymogów, gmina nie wyraża zgody. Z dn. 31 VIII 1933 r. odwołano           p. Stefanię Radlównę. Następują kolejne zmiany kadrowe – kierowniczkę p. Otylię Sołowkównę zastępuje p. Stanisław Wira oraz nauczycielka p. Helena Nędzówna, którą od 1 IX 1934 r. zastępuje p. Janina Wachulska.

W lipcu 1934 r. była ogromna powódź, która swoim zniszczeniem była podobna do tej z 1914 r. Przez te lata (od 1 IX 1889 do 31 VIII 1934 ) liczba uczniów w szkole zawierała się w liczbie od 102 do 140.

Zapis w kronice szkoły kończy rok szkolny 1938/39. Po II wojnie światowej  nauka rozpoczyna się, według zapisu w kronice, 1 stycznia 1947 r. Kierownikiem zostaje p. Józef Malicki. Od marca rozpoczyna pracę p. Wincenta Dudzińska. W roku szkolnym 1947/48 wyremontowano okna, drzwi, wybielono szkołę, przebudowano drewutnię, stajenkę, rozpoczęto stawianie parkanu. Frekwencja w szkole spadła bardzo przez prace w domach i w polu. Zmuszano rodziców do posyłania dzieci do szkoły. Komisja Oświatowa otrzymywała wykaz uczniów, którzy nie uczęszczali do szkoły. Rodzicie byli karani grzywnami finansowymi. W ten sposób wpłynęło do szkolnej kasy 7 tyś., za które kupiono książki. Nastąpiła też kolejna zmiana w zatrudnieniu – za p. Wincentę Dudzińską pracuje p. Konrada Przewoźniczka.

W 1948 r. otwarto bibliotekę gminną. W roku szkolnym 1949/50 pracują – wspomniany p. Józef Mikicki, p. Genowefa Sikorska i p. Felicja Mielczarek.

Od 1950  r. w czasie wakacji ludność gromadzi cegłę na budowę nowej szkoły. Stary budynek zostaje gruntowanie odremontowany. Wstawiano 3 nowe piece. Powołano Gminą Radę Narodową w Cichem – przewodniczącym zostaje p. Mieczysław Dylewski, pracę podejmuje również Władysław Dańda jako 4 nauczyciel, gdyż od roku szkolnego 1950/1951 będzie zorganizowana siódma klasa.

Rok 1951/1952. Kierownikiem szkoły jest Genowefa Sikorska, a od 1 IV pracuje Julia Wsół. W następnym roku szkolnym kierownikiem szkoły zostaje Roman Srebro, odeszła Julia Wsół. Grono pedagogiczne składało się wtedy z 4 osób: Władysława Dańdy, Felicja Mielczarek, Genowefa Sikorska, Bronisława Gaździk.

Od 24 X 1955 r. na stanowisko kierownika wraca p. Roman Srebro, który odbywał służbę wojskową. Nauka wszystkich klas odbywa się w budynku szkolnym.

W roku szkolnym 1956/57 odchodzi p. Genowefa Sikorska i Felicja Mielczarek, a podejmuje pracę p. Aniela Tatar. Po „Polskim Październiku” nastąpiły również zmiany w szkolnictwie. Zmianom uległy programy języka polskiego, historii i podręczniki. Wiele nie poprawiło się, ale przynajmniej można było uczyć się wg własnego sumienia i mówić, to co się czuj… – czytamy w kronice. Budowa szkoły i elektryfikacja wsi w dalszym ciągu są tylko w planie. 

W 1957 r. zaczęto zwozić drzewo i wapno na budowę szkoły. W roku szkolnym 1958/1959 pracę podejmuje Bronisława Kopeć i Helena Klaczak (później po zmianie stanu cywilnego – Helena Knapczyk) oraz ks. Andrzej Juszkiewicz. W październiku rozpoczęto budowę nowej szkoły – na nowym placu. Jesienią wykonano fundamenty i piwnice.

23 XI 1959 r. klasa VI rozpoczęła naukę w nowej szkole, a od 1 grudnia 1959 r. nauka dla wszystkich klas odbywała się już  w nowym budynku szkolnym. W grudniu oddano też do użytku dwa mosty.

15 VI 1960 r. rozpoczęto elektryfikację Cichego, a 2 X 1960 r. odbyła się uroczystość związana z uruchomieniem prądu elektrycznego we wsi.

Od nowego roku szkolnego 1962/1963 szkoła otrzymała 6 etat, pracę podjęła p. Władysława Jasek. Przed zimą 1962 r. wykonano nową nawierzchnię asfaltową z Czarnego Dunajca przez Miętustwo do szkoły. W dniu 27 V 1963 r. odbyła się uroczystość uruchomienia linii PKS z Nowego Targu do Cichego. Autobus kursował dwa razy dziennie, tam i z powrotem. Z biegiem czasu ilość kursów zwiększono.

W roku szkolnym 1963/64 pracę podejmuje p. Józef Konik jako kierownik szkoły oraz p. Irena Konik. Wokół szkoły wykonano ogrodzenie, założono wodociąg, a przed budynkiem fontannę. Podjęto także budowę drogi do Chochołowa. Wzrasta dobrobyt. We wsi jest już około 30 motocykli, w ponad 100 domach odbiorniki radiowe, 10 anten telewizyjnych na dachach, 42 pralki, 69 maszyn rolniczych. Do mleczarni rolnicy sprzedają codziennie 450 litów mleka,  zużywają 1960 ton nawozów sztucznych. Na ukończeniu jest budowa ośrodka zdrowia (obecnie starego,  w którym przyjmuje felczer i dentysta).

W 1964 r. wszyscy uczniowie należeli do SKO (Szkolnej Kasy Oszczędności) i uzyskali w powiecie I miejsce. W roku szkolnym 1966/1967 szkoła jest 8-klasowa i 11 uczniów ukończyło ósmą klasę. Zaś jako ósmy nauczyciel pracę podejmuje p. Zofia Szwajnos. Następują remonty obydwu budynków szkolnych, a w 1968 r. szkoła otrzymuje telefon.

W roku szkolnym 1968/69 następują zmiany kadrowe, odchodzi p. Roman Srebro, a w jego miejsce przychodzi p. Irena Miętus. 24 V 1970 r. szkoła przyjmuje imię Bohaterów Westerplatte. W roku szkolnym 1970/1971 nastąpiły zmiany kadrowe, odchodzi p. Władysław Dańda, p. Władysława Woźnica (poprzednio Jasek). Natomiast pracę podejmuje Zofia Boblak oraz Józefa Szaflarska.

W następnym roku szkolnym 1971/1972 są kolejne zmiany. Odchodzą p. Józef Konik i p. Irena Konik., p. Bronisława Srebro oraz p. Józefa Szaflarska. Pracę podejmują – p. Władysław Malik – na stanowisku kierownika szkoły, p. Katarzyna Malik, p. Stefania Cikowska, p. Tadeusz Cikowski. Od 1 września 1972 r. kierownicy szkół zostali mianowani dyrektorami.

Od 1 stycznia 1973 r. utworzono gminę (do której należy m.in. wieś Ciche) z siedzibą w Ratułowie, na czele której stanął naczelnik p. Andrzej Skubisz. Na gminnego dyrektora szkół powołano p. Władysława Sikorę. Planowane jest utworzenie szkoły gminnej dla uczniów od klas V ze wszystkich szkół z terenu gminy.

Od 1976 r. trwa budowa budynku przeznaczonego pod urząd gminy, czynny udział bierze w niej młodzież szkolna. Nowy obiekt stanie się budynkiem dla ośrodka zdrowia.

W styczniu 1977 r. zostaje utworzona Gmina Czarny Dunajec, do której włączono Gminę Ratułów, a zarazem wydział oświaty, dyrektorem gminnym jest p. Maria Janas. Na szczególną uwagę zasługuje wydarzenie bez precedensu. 16 października 1978 r. Polak kard. Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża., a w dniach od 2 do 10 VI czerwca 1979 r. odbywa się I pielgrzymka do Polski Ojca Świętego Jana Pawła II. Tymi wydarzeniami żyje cała Polska, cała nasza szkoła. Patrzyliśmy z ufnością w przyszłość, wierzyliśmy w zmiany.

Nauka w szkole przez te lata przebiega spokojnie. Natomiast w kraju trwają strajki, sytuacja finansowa i gospodarcza w Polsce jest coraz trudniejsza. Powstaje Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”. 13 maja – zamach na papieża Jana Pawła II, świat zamiera. 28 maja – umiera Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.

Rok szkolny 1981/82 przynosi zmiany kadrowe, odchodzi p. Zofia Szwajnos, a pracę podejmuje p. Krystyna Malik. Pogłębia się w kraju kryzys polityczny i gospodarczy. 13 grudnia – wprowadzono stan wojenny. W tym roku przechodzi na emeryturę dyrektor szkoły p. Władysław Malik.

W kolejnym roku szkolnym zmiana na stanowisku dyrektora, posadę obejmuje p. Katarzyna Malik, a pracę podejmuje p. Maria Szaflarska i p. Zenon Kosmaczewski. W następnym roku szkolnym dyrektorem szkoły dalej jest p. Katarzyna Malik, do pracy przychodzą nowi nauczyciele: p. Marek Pyzowski, Janina Sroka. Odchodzą zaś p. Maria Szaflarska i p. Zenon Kosmaczewski.

Następny rok szkolny 1985/86 również przynosi zmiany. Dyrektorem szkoły zostaje p. Helena Dojczewska, pracę podejmuje p. Maria Ramska, p. Danuta Zawadzka, odchodzi p. Janina Sroka. W roku szkolnym 1986/87 z pracy odchodzi p. Danuta Zawadzka, p. Krystyna Malik, p. Marek Pszowski. Z kolei zostaje zatrudniona p. Janina Dojczewska. W maju 1987 r. droga „stara” od szkoły pod Domańską otrzymuje asfaltową nawierzchnię.

W roku szkolnym 1990/91 wprowadzono nauczanie religii do szkół - po 2 godziny na każdy oddział. Katechezy uczy ks. proboszcz Józef Ślazyk oraz s. Krystyna Karwowska.

W roku szkolnym 1991/1992 – stanowisko dyrektora szkoły obejmuje, w wyniku konkursu, p. Maria Ramska. Po wielu, wielu latach przyjmujemy księdza po kolędzie. Warto też wspomnieć, że 25 marca 1992 r. we wsi założono pierwsze telefony.

16 XI 1992 r. rozpoczęto utwardzanie nawierzchni pod wymarzone dla wszystkich boisko szkolne, a 28 V 1993 r.  nastąpiło  uroczyste przecięcie wstęgi na nowej nawierzchni asfaltowej boiska. W maju dokonano rozbiórki starego budynku szkolnego.

Wrzesień 1993 r. Wykonany plan budowy sanitariatów przez inż. Władysława Staszela. W październiku zakupiono pustaki pod ich budowę.  Od 1 I 1994 r. organem prowadzącym dla szkoły jest Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, a nie jak dotąd Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. W szkole organizowane są pierwsze szkolne zawody  narciarskie przez p. Wojciecha Kosakowskiego. Od tej pory udział uczniów w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, powiatowych, a nawet na szczeblu ogólnopolskim staje się oczywisty. Prawie nie ma zawodów, z których uczniowie nie przywożą pucharów. 

Od sierpnia 1994 r. ruszają pierwsze prace przy budowie sanitariatów – wykopy, budowa na poziomie piwnic.

W grudniu, z datą 24. 12 2004 r. został wydany pierwszy numer szkolnej gazetki „Bez tytułu”, który ukazuje się po dzień dzisiejszy. Od roku szkolnego 2003/2004 uczniowie redagują gazetkę pod opieką p. Jana Głąbińskiego. W roku szkolnym 2006/2007 gazetka zajęła 8 miejsce (na ponad 300 tytułów) w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych – Forum Pismaków. W kolejnym roku przyznano małym dziennikarzom V miejsce, zaś w roku szkolnym 2008/2009 zespół redakcyjny zdobył zaszczytne I miejsce w tymże konkursie i tytuł Mistrza Pismaków 2009.

W ramach pracy redakcyjnej mali dziennikarze byli m.in. w Warszawie – na planie serialu „Plebania”, w tvn24 (rozmawiali z Bogdanem Rymanowskim) i Telewizji Polskiej ( uczestniczyli w nagraniu teleturnieju "Jaka to melodia").   Gościli też w siedzibie radia Zet w Warszawie oraz radia RMF FM na Kopcu Kościuszki w Krakowie. Uczniowie współtworzą też co roku specjalny dodatek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w „Tygodniku Podhalańskim”.  O sukcesach sportowych, dziennikarskich, polonistycznych, plastycznych,  uczniów SP CICHE można przeczytać w „Tygodniku Podhalańskim”, „Gościu Niedzielnym” i „Dzienniku Polskim”.

1 stycznia 1995 r. zmiana naszych banknotów, nastąpiła denominacja – z 10 000 zł zrobił 1 zł. Wiosną 1995 r. trwa budowa nowej części szkoły. W czasie wakacji został przeprowadzony remont  w szkole – wyburzono piece, założono centralne ogrzewanie, kanalizację, podłogi, wentylację w klasach, pomalowano cały budynek wewnątrz.

11 września 1995 r. miało miejsce trzęsienie ziemi, odczuwane w rejonie Czarnego Dunajca i okolic, o sile 5 stopni w skali Merkalego. W tym samym roku, w listopadzie odbyły się wybory prezydenckie. Startowało 13 kandydatów. W województwie nowosądeckim zwycięża Lech Wałęsa. Dochodzi do II tury wyborów – Lecha Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Dalej Lech Wałęsa wygrywa zdecydowanie w województwie nowosądeckim. Jednak prezydentem zostaje Aleksander Kwaśniewski. 9 grudnia 1995 r. naszą gminę odwiedza prezydent Lech Wałęsa. Bierzemy udział w spotkaniu z nim.

Rok 1995 to też założenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Krokus”. Już 14 XII 1996 r. nasz UKS wchodzi do Okręgowego Związku Biathlonowego.

Od lutego 1997 r. zmieniają się bardzo warunki bytowe w szkole. Nauczyciele zasiadają w swoim pokoju nauczycielskim, dyrektor ma do dyspozycji własny gabinet. W całej szkole założono centralne ogrzewanie (zburzono piece), założono umywalki, wentylacje,  wykonano malowanie, posadzkę na korytarzu. Nade wszystko na uczniów czekają  sanitariaty i dwie sale, z których jedna nazywana jest komputerową. Jest przygotowane oprzyrządowanie, brakuje komputerów. Oficjalne otwarcie nowych pomieszczeń miało miejsce 16 kwietnia 1997 r. Od 31 maja do 10 czerwca trwa VII Pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do Polski. 6 czerwca górale w Zakopanem pod Wielką Krokwią składają hołd Ojcu Świętemu, w tym i nasza społeczność szkolna.

14 października 1996 r. szkoła zostaje przyjęta do Ogólnopolskiego Klubu Szkół Westerplatte. Od tej pory uczestniczymy w corocznych Ogólnopolskich Sympozjach Klubu Szkół Westerplatte w różnych zakątkach Polski. W grudniu szkoła wzbogaca się o komputer, który znajduje się w gabinecie dyrektora. 25-27 V 1998 r. po raz pierwszy odbywają się badania kompetencji z języka polskiego i matematyki w klasach 7.

W październiku 1998 r. delegacja szkoły bierze udział w XV Ogólnopolskim Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Pasłęku. W tym samym miesiącu uczestniczyliśmy także w Krakowie w uroczystościach 50. rocznicy śmierci lekarza z Westerplatte mjra Mieczysława Słabego. 30 XI 1998 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. P. Maria Ramska zostaje powołana na zastępcę wójta Gminy Czarny Dunajec, dyrektorem zostaje p. mgr inż. Zbigniew Ramski.

W maju 1999 r. w szkole powstaje zespół góralski „Mali Miętusianie” wraz z kapelą. Naukę tańca i gry na instrumentach prowadzi Marek Łabunowicz „Maja”. Przez wakacje w szkole trwa remont (wymiana podłóg, budowa nowego ogrodzenia wokół szkoły). Od 1 września 1999 r. do szkół wchodzi reforma oświaty.  W naszej szkole utworzono Zespół Szkół - Podstawowej i Gimnazjum. Szkoła Podstawowa obejmowała klasy I-III dla dzieci mieszkających w Cichem od nr 1 do nr 295, w Ratułowie od nr 1 do nr 37 oraz klasy IV-VI dla całej wsi Ciche jak też dla Ratułowa od nr 1 do nr 37. Szkole  podlega  od tego czasu Filia, z klasami I-III i oddział zerowy. Filii podlegaja obwód obejmujący Ciche od nr 296 do końca wsi. Gimnazjum obejmuje wieś Ciche, Ratułów i Czerwienne. Dyrektorem pozostaje p. mgr inż. Zbigniew Ramski. Ten rok szkolny będą kończyć 3 różne klasy. Szkołę podstawową - klasa ósma i szósta oraz gimnazjalna.

         18 czerwca 2000r. szkoła otrzymuje sztandar, a poświęca go proboszcz naszej parafii ks. kan. Józef Ślazyk. Na uroczystości było zgromadzonych wielu gości - zarząd Gminy Czarny Dunajec na czele z wójtem p. Kazimierzem Dzielskim, przedstawiciele Kuratorium Oświaty. W uroczystości bierze udział 8 pocztów sztandarowych - straży i zaproszonych szkół z terenu Polski. Należy podkreślić również bardzo liczny udział rodziców w tych uroczystościach i ich pomoc przy organizowaniu tego święta.

Uczniowie szkoły biorą udział w różnych uroczystościach, sympozjach, zawodach sportowych, konkursach. Ponadto rozwija się bardzo prężnie działalność zespołu regionalnego  „Mali Miętusianie”.  Mimo, że szkoła jest z Cichego, jednak widać ją i słychać o niej daleko i „głośno”.

1 września 2001 r. kolejne zmiany organizacyjne. Nasza szkoła staje się Szkołą Podstawową dla klas I-VI wraz z oddziałem „0”, której podlega szkoła filialna dla klas I-III i oddziału „0”.  Do smutnego wydarzenia dochodzi 30.12.2001 r., kiedy pod lawiną śnieżną ginie nauczyciel Marek Łabunowicz „Maja”. Instruktorem kapeli zostaje Pan Andrzej  Bobak "Grapny".

W latach 2002-2005 delegacje szkolne biorą udział w Sympozjum w Kielcach, Tczewie, Wyszkowie. Przychodzi kolej na organizowanie takiej uroczystości w naszej szkole. Od 1 do 4 czerwca 2005 r. jesteśmy gospodarzami XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte. Bierze w nim udział 37 delegacji z pocztami sztandarowymi z całej Polski, co dało nam 240 znakomitych gości, kwaterujemy ich w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Kościelisku. Sympozjum rozpoczynamy od uroczystego przejścia spod szkoły do kościoła. Koncelebrowanej mszy św. przewodniczy ks. kard. Franciszek Macharski. W uroczystościach biorą udział uczniowie naszej szkoły, rodzice. Wspaniała atmosfera, dopisuje pogoda. Wydaje się, że tak będzie do końca. Jednak nie, przeżywamy cios  - włamanie do domu jednych z rodziców, pobicie i zabranie dużej ilości pieniędzy zebranych na cele sympozjum. To wszystko  jest ciężkie do przyjęcia i do prowadzenia sympozjum przez następne dni.

W październiku 2006 r. dyrektor szkoły p. Zbigniew Ramski w wyborach samorządowych zostaje wybrany na radnego do rady powiatu w Nowym Targu. W tym samym roku rusza budowa sali gimnastycznej przy szkole. Odbywają się kolejne sympozja w Ujeździe, Resku i Odrzywole.

1 IX 2007 r. w skład grona pedagogicznego wchodzą: dyrektor p. mgr inż. Zbigniew Ramski, nauczyciele pp: mgr Anita Belicka, mgr Maria Gacek, mgr Anna Bulas, mgr Anna Szopińska, mgr Anna Ratułowska, mgr Agnieszka Basińska, mgr Małgorzata Gacek, mgr inż. Maria Ramska, mgr Ewa Swatkowska, mgr Janina Hawryła-Naglak, mgr inż. Maria Tylka, mgr Zofia Leja, mgr Anna Trybuła, mgr Renata Leja, mgr Wojciech Kosakowski, mgr Jan Głąbiński, ks. Tadeusz Adamaszek, ks. Janusz Sołtys. Ponadto w szkole pracują pp: Zofia Strączek, Tadeusz Strączek i Andrzej Szwajnos.

opracowała Maria Ramska

współpraca (jg)

 

 

Historia szkoły opracowana na podstawie Kroniki szkolnej, spisana w czerwcu 2007 r. i opublikowana w albumie Ks. Janusza Sołtysa pt. "100-lecie Parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie", wyd. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2008.

Copyrights © 2014 | www.zs1-ciche.pl.pl 
Projekt i wykonanie : www.marketing-podhale.pl